Search
  • Moop ThePoom

4 เทคนิคในการแก้ไขปัญหาความแย้งระหว่าง PR กับ Marketing

Updated: Aug 27, 2019ถึงแม้ว่าการทำการตลาดและการทำพีอาร์จะแยกอออกจากกันยาก แต่จุดประสงค์และหน้าที่การรับผิดชอบของทั้งสองประเภทนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง

มาลองดูกันว่าวิธีการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างการซ้อนทับหน้าที่กันระหว่างพีอาร์กับมารเก็ตติ้งทำอย่างไรได้บ้าง

  1. แก้ปัญหาโดยการดูที่สาเหตุของปัญหา เช็คในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายๆ เหตุผลรวมถึง การไม่เห็นด้วยของปฏิณิธานของบริษัท, บุคลิคภาพส่วนบุคคล อีโก้ หรือ การเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำให้เกิดความขัดแย้งได้ทัง้สิ้น เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาที่สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง

  2. ฟังและเข้าใจในแต่ละแผนกและความเป้าหมาย ความต้องการที่แท้จริงของแต่ละแผนก ซึ่งทุกแผนกมีความต้องการของตัวเอง เมื่อเราเข้าใจในจุดประสงค์ของแต่ละฝ่ายแล้วจะทำให้เราสามารถตัดสินปัญหาได้อย่างเป็นธรรม

  3. ศึกษาปัญหาที่คุณมักจะพบเจอบ่อยๆ ไม่ว่าคุณจะทำงานในสายงานพีอาร์หรือ marketing ก็ตาม เราก็ยังอยู่ในบริษัทเดียวกัน ลองแบ่งปันปัญหาที่พบเจอบ่อยๆ สิ่งนี้สามารถทำให้คุณข้ามผ่านปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ด้วยเช่นกัน และสามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

  4. ทำงานก้าวผ่านปัญหาโดยไม่โทษใคร ไม่มีใครเป็นคนผิด การแก้ปัญหาที่ดีสุด คือการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่บีบคั้น ซึ่งการแก้ปัญหาต่างๆ จงจำไว้ว่าไม่มีคำว่าไม่ใครถูกไม่มีใครผิด มีเพียงสิงเดียวที่ตรงกันคือ เรากำลังทำสิ่งที่ดีสุดเพื่อองค์กรของเรา

#Publicrelation #Marketing #Conflict #Collaborativecontentmarketing

122 views

© 2015 by ThePoom

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon