Search
  • Moop ThePoom

บทสรุปจากงาน เสวนา Digital Marketing [Meet Head Hunter] และมุมมองของการทำ Digital PR

Updated: Aug 27, 2019จบไปแล้วค่ะ กับงาน เสวนา ด้าน Digital Marketing ที่รวมเอานักโฆษณาชื่อดังในประเทศไทย ผู้ได้รับรางวัลล่าสุดจากงาน Adman ได้แก่

1. คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม Managing Director and partner CJWORX 2. คุณชลฤทัย ทวิธารานนท์ Director, Exchange Planning, Mindshare

3. คุณภารุจ ดาวราย Executive Creative Director, LEO BURNET

โดยมีผู้ดำเนินรายการโดย - คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด - คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง Vice President - Head of Online Marketing, Dtac

ซึ่งร่วมเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับ การทำงานด้านดิจิตอลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จผ่าน กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัล

1. The Tattoo Flyer - TAT (Leo Burnet)


เริ่มต้นจากปัญหาที่ใบปลิวที่แจกให้กับผู้เริ่มงานส่งเสริมการท่อเงที่ยวที่ ททท. ที่จัดในประเทศจีน ใบปลิวเหล่านั้นถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก จึงได้พัฒนาการแจกใบปลิวที่แสนธรรมดาให้เป็นสติกเกอร์รอยสักตามรูปแบบต่างๆ ที่บ่งบอกถึงวิถึของไทย และรอยสักเหล่านี้สามารถสแกนเป็น AR CODE เพื่อสามารถเข้ามารับชมในรูปแบบ VDO ได้ด้วย

2. Virgin active website - Virgin Club (CJWORX)


ฟิตเนสระดับโลกที่เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับการออกกำลังกาย แต่ปัญหาก็คือคนเข้าฟิตเนสน้อยลงและไปออกกำลังแบบอื่น ทำให้ยอดผู้สมัครน้อยลง จึงเปลี่ยนวิธีในการสื่อสารให้ผู้คนรู้สึกว่าการออกกำลังเป็นการบันเทิงอย่างนึง ด้วยการออกกำลังกายผ่านเว็ปไซต์ที่สามารถใช้มือถือออกกำลังผ่านเว็ปได้ทันทีและได้รับ SMS เป็นคูปองส่วนลดได้ทันที

3. Kick The bag journey - american tourister thailand

ด้วยผู้บริโภคมักคิดว่า กระเป่าเดินทางที่ราคาไม่แพง มักจะไม่ทน ทีมงานก็เลยจัดทำเป็นแบบ interactive ให้ ทดลองความทนทานของกระเป่าได้ทันที เพื่อให้มีประสบการณ์ไปบอกเล่าต่อได้ว่าตัวสินค้าทนทานจริง


4. Flavour of home - Knorr (Mindshare) ถ้าพูดถึง คนอรร์ คงไม่ม่ีคนรู้จักแต่ยอดขายของคนอร์ตกลงทุกปีๆ เนื่องจากคนทำกับข้าวทานเองน้อยลง จึงได้คิดเป็น idea เพื่อให้คนได้นึกถึงช่วงเวลาดีๆ ที่ได้ทำอาหาร ซึ่งแน่นอน ช่วงเวลาที่ดีสุดนั้นก็คือช่วงเวลาของการกินอาหารฝึมือแม่ จึงได้สร้างเป้นวิดีโอและ platform เพื่อ support ในการหาวิธีการทำอาหาร


จากเรื่องราวทั้งหมดของงานนี้ขอสรุปภาพรวมในมุมมองของการประชาสัมพันธ์นะคะ จากเคสที่นำเสนอในวันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการทำประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Digital PR ซึ่งแต่ละเคสเป็นการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค (Two way communication) ทำให้เกิด Word of mouth ด้วยการแชร์ผ่านทางสื่อออนไลน์ พฤติกรรมแบบนี้ทำให้นึกถึงประโยคเด็ดของ Mashall McLuhan นักปรัชญาสื่อสารชาวแคนาดาที่ว่า "Medium is the message" เพราะทุกคนทำหน้าที่เป็นสื่อในการส่งสารต่อกันไปเรื่อยๆ โดยสื่อกลางคือตัวสาร ทำให้เกิดการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น และยังทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้น อีกทั้งเป็นไปตามหลัก Pull Strategy ที่เน้นการสื่อสารถึงผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความรู้สึกและความต้องการอีกด้วย ซึ่งนับได้ว่าการทำประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจะได้ผลการตอบรับที่ดีกว่าการทำประชาสัมพันธ์แบบ Traditional PR แต่ทั้งนี้เราก็ควรศึกษาให้ดีก่อนว่าแต่ละเคสเราควรทำประชาสัมพันธ์แบบใดหรือควรทำทั้งสองแบบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สารไปถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะ

#ขาวประชาสมพนธ #digitalPR

© 2015 by ThePoom

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon