Search
  • Moop ThePoom

ศุกร์ 13 กับ การทำ PR

Updated: Aug 27, 2019


เรามักจะเห็นกิจกรรมต่างๆ โปรโมตเรื่องวันศุกร์ที่ 13 ตามความเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ เพราะเลข 13 ตามนิกาย คาทอลิคเป็นแลขแห่งความโชคร้าย และนานๆ ครั้งวันศุกร์จะมารวมกันเป็นวันเดียว

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายในวันนี้และเชื่อมโยงกับความเชื่อ เพราะทุกคนต่างเชื่อ (Awareness) อยู่แล้วว่าวันนี้เป็นวันแห่งความโชคร้าย เหล่ามาร์เก็ตเตอร์ทั้งหลายจึงได้นำความเชื่อนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Event marketing, Promotion Marketing

ดังเช่นกิจกรรม ของ DTAC ในอดีตได้จัดกิจกรรมซ่อนหาล่าโค้ด ลดราคา 13% เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการ ซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์


หรืออย่าง เกม Ragnarok ก็ยังจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ ศุกร์ 13 ที่ผ่านมาเช่นกัน


หรืออย่างกิจกรรมของ Friday the 13th Event Rare Shop ก็ได้จัดกิจกรรมลดราคาเฉพาะวันศุกร์ที่ 13 เท่านั้น


จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า เทศกาลต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกับการทำประชาสัมพันธ์ได้แทบทังสิ้น เพื่อให้เทศกาลเป้นสิ่งจูงใจให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

แล้วศุกร์ 13 นี้ละ เราเห็นกิจกรรมอะไรกันบ้างหรือยังคะ?

#digitalPR

38 views

© 2015 by ThePoom

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon