Search
  • Moop ThePoom

การเป็นพีอาร์ที่ดีควรเน้น จุดขายข่าว อย่างไร

Updated: Aug 27, 2019


การที่พีอาร์จะหาประเด็นในการเป็นข่าวย่อมต้องมี “จุดขายข่าว” นั่นหมายถึงการมีประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากข้อความและเหตุการณ์ อย่างเช่นตัวอย่างคลิปวีดีโอเดินแฟชั่นโชว์ของนายแบบเปลือยกาย โชว์กระเป๋าที่ประเทศสเปน ซึ่งกล่าวได้ว่ามีจุดขายข่าวอยู่ที่นายแบบล่อนจ้อนและไม่มีใครสนใจว่ากระเป๋าที่นายแบบโชว์เป็นของแบรนด์ใด แม้ว่าจะมีการแชร์คลิปนี้ไปทั่วโลกก็ตาม เพราะคนที่ดูคลิปแทบจะไม่ให้ความสำคัญกับสินค้า ซึ่งอาจจะบอกได้ว่าเป็นการประสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีผลโดยตรงกับสินค้า


นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ขอยกตัวอย่าง "จุดขายข่าว" ที่ทำให้ภาพลักษณ์ดี ซึ่งเปนเคสการเดินแฟชั่นโชว์เหมือนกันแต่เป็นการให้โอกาสคนจรจัดได้เดินแบบในงานเปิดตัวห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ประเทศโคลัมเบีย


การจะทำให้เกิด “จุดขายข่าว” จึงไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นข่าวเท่านั้น แต่ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าหรือบริการที่เราทำการประชาสัมพันธ์อีกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่สร้างกระแสให้เกิดบนโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้น (Word Of Mouth)

#DigitalPR #casestudy #digitalPR

98 views

© 2015 by ThePoom

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon