Search
  • Moop ThePoom

Digital PR กับ Press Release ที่ติด SEO

Updated: Aug 27, 2019


นักประชาสัมพันธ์ คงคุ้นเคยกับการทำ Press Release แต่ คำว่า SEO นักประชาสัมพันธ์คงไม่คุ้นเคยสักเท่าไรนัก และ ถ้าทำ Press release ให้ติด SEO ก่อนอื่นคงต้องเข้าใจเสียก่อนว่า SEO นั้นคืออะไร

SEO คือ..

SEO หรือ Search Engine Optimization คือกระบวนการที่พยายามเพิ่ม Traffic ที่มีคุณภาพเข้าสู่เว็บไซต์ จาก Search Enigne ต่างๆ หรือที่คนไทยคุ้นเคยก็คือ google , Bing , Yahoo หรือ search engine อื่นๆ เพราะโดยปกติแล้วเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ใน Search Engine ในลำดับแรกๆ มักจะถูกคลิกบ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่าง หรืออยู่หน้าถัดไป โดยปกติแล้วเป้าหมายการทำ SEO นั้นอยู่หลายที่ เช่น Image Search, Video Search แต่ที่เราใช้มากที่สุดคือ Web Search นั่นเอง พูดง่ายๆ ก็คือ SEO คือการทำสงครามเพื่อช่วงชิงตำแหน่งสูงๆ ของผลลัพธ์ในการค้นหาจาก Search Engine ชื่อดังต่างๆ โดยมี Keyword เป็น อาวุธนั่นเอง

แล้วจะดีแค่ไหนถ้า Press Release ที่เราส่งข่าวออกไปติดอยู่ในตำแหน่งสูงๆ ของ Search Engine เพราะในทุกวันนี้ข่าวเกิดขึ้นเต็มไปหมดและถ้าไม่อยู่ในพื้นที่ที่ทำให้ user ข่าวที่ส่งออกไปก็คงไม่มีค่าอะไร ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องทำให้ Press Release ของเราได้มีโอกาสในการมองเห็นมากที่สุด

แล้วเราจะทำอย่างไรให้ Press Release ของเราติด SEO

  • ในเนื้อหาของ Press Release จำเป็นต้องมี Linkage กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน เพราะไม่อย่างนั้น Search Engine จะมองว่าเว็บไซต์ที่เราลิงค์ไปนั้นไม่มีคุณภาพ หรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสิ่งนี้จะทำให้เนื้อหาของ Press Release ของเรามีค่าลดลงในสายตาของ Search Engine เช่นการใส่ URL ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของข่าว หรือ URL ของแบรนด์ที่เราจะทำ แต่ถ้าจะให้ใส่ URL ไปตรงๆ ภาษาใน Press release ก็คงไม่สวยงาม แนะนำให้แฝงโดยการใส่ Href ดังตัวอย่างด้านล่าง

<a href="URL ที่ต้องการให้คลิกไปหน้านั้นๆ">ข้อความที่ต้องการให้ลิงค์ออก</a> หรือถ้าเขียน Press Release ใน Microsoft word เพียงคลิกลากข้อความ หรือ คำ ที่ต้องการให้ลิงค์ไป และเลือก hyperlink จะมีช่องให้ URL ที่ต้องการลิงค์ไป แค่นั้นก็เป็นอันเสร็จ

  • อย่ามีแค่เนื้อหา คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพประกอบเนื้อหาเข้าไปด้วยจะดีมาก เพราะคนที่เข้าชมเว็บไซต์เห็นตัวหนังสือเยอะๆ จะเริ่มเอียน มีรูปภาพบ้างประปราย ผู้อ่านจะได้พักสายตาบ้าง แถมเนื้อหาของคุณอาจจะมีโอกาสไปปรากฏในผลลัพธ์การค้นหารูปภาพของ Search Engine อีกด้วย ทั้งนี้การตั้งชื่อรูป ควรตั้งชื่อให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เพราะ google ก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เช่นกัน

  • ทำ Key word on Press Release คือ ถ้าเราต้องการให้คำไหนติด SEO ใน press release ของเราควรมีจำนวนของคำนั้นมากกว่าคำอื่นๆ จงพยายามลดใช้คำเชื่อมต่างๆ โดยไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น "นั้น" "กัน" "และ" "เพื่อ" หรือคำอื่นๆ เพราะส่วนมากแล้วคำเหล่านี้จะมีมากกว่าคำอื่นๆ

  • เน้นคำด้วยตัวหนา ตัวเอียง หรือ ขีดเส้นใต้ ไม่ใช่เพียงเพราะเน้นเพื่อให้ผู้อ่าน อ่านได้ง่าย การทำเช่นนี้ยังส่งผลต่อ SEO อีกด้วย

ตัวอย่างการเขียน Press Release ให้ติด SEO


จากตัวอย่างที่เป็นไฮไลท์สีแดง คือการทำ Key word on Press Release โดยที่เราใช้ว่า Kaidee แต่ทั้งนี้การเขียน Press Release ยังคงต้องใช้ภาษาแบบการเขียนเพื่อส่งข่าว เราไม่ควรมุ่งมั่นใช้คำเพื่อติด SEO เพียงอย่างเดียว ข้อความที่เราเขียนต้องอ่านแล้วไม่รู้สึกว่าเน้นคำๆ นั้นมากจนเกินไป ส่วนตรงไฮไลท์สีเหลืองได้มีการผูก Link ของเวปไซต์ Kaidee ไว้ เมื่อผู้อ่านคลิกไปที่เราผูกลิงค์ไว้ ก็จะสามารถเข้าไปที่เวบไซต์ได้ทันที

การ Search จากข้อความข่าว


เนื่องจากผู้เขียนไม่ได้เก็บหน้า Search ไว้ขณะที่เป็นข่าว จึงทำให้การ Search เพื่อเป็นตัวอย่างครั้งนี้ต้องใส่คำที่มากกว่าคำว่า Kaidee เพื่อให้ search เจอ Press Release ครั้งนั้น ดังนั้นอีกเรื่องที่สำคัญ คือ การทำให้ติด SEO เราจึงต้องควรทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ทำข่าวครั้งเดียวแล้วจบไป เพราะ google ก็จะลืมคุณไปโดยปริยาย

เพียงเท่านี้ Press Release ของคุณก็มีโอกาสติดอันดับสูงๆ ใน Search engine แล้วค่ะ

#digitalPR #SEO #digitalpr #seo #pressrelease

3,536 views

© 2015 by ThePoom

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon