top of page

CEA เปิดตัวเว็บไซต์ Connect by CEA แพลตฟอร์มสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกสาขา


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เปิดตัว “โครงการเว็บไซต์ Connect by CEA” พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนักสร้างสรรค์และภาคธุรกิจที่สนใจ ผ่านการจ้างงานได้โดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่าย


นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า CEA เล็งเห็นปัญหาการขาดพื้นที่แสดงผลงานและความสามารถของนักสร้างสรรค์ และปัญหาการการจ้างงานผ่านคนกลาง ส่งผลให้ขาดความหลากหลายของผลงาน และเสียค่าใช้จ่ายการจ้างงานผ่านคนกลาง ทำให้ต้นทุนของการผลิตสูงขึ้น โครงการเว็บไซต์ Connect by CEA จึงมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อนักสร้างสรรค์และภาคธุรกิจหรือลูกค้าเข้าด้วยกัน ผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน นักสร้างสรรค์ลงผลงานได้ไม่จำกัด ผลงานที่ลงเว็บไซต์ไม่มีวันหมดอายุ โดยภาคธุรกิจสามารถติดต่อจ้างงานได้โดยตรง ไม่มีการหักส่วนแบ่งเมื่อจ้างงาน

เว็บไซต์ connect.cea.or.th เปิดรับผลงานจากนักสร้างสรรค์ในหลากหลายสาขาวิชากว่า 15 สาขา อาทิ ผลงานออกแบบ ผลงานสถาปัตยกรรม ผลงานด้านการฝีมือและหัตถกรรม ผลงานด้านแฟชั่น ผลงานด้านทัศนศิลป์ ผลงานด้านการโฆษณา ผลงานด้านอาหารไทย ผลงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลงานด้านภาพยนตร์ ผลงานด้านการพิมพ์ ผลงานด้านซอฟต์แวร์ ผลงานด้านดนตรี ผลงานด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียง ผลงานด้านศิลปะการแสดง และผลงานด้านการแพทย์แผนไทย โดยปัจจุบัน มีนักสร้างสรรค์เข้าร่วมลงผลงานแล้วเกือบ 9,000 ผลงาน สามารถรับชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3ByxkEP หรือทาง Facebook: https://bit.ly/3lCOPy9


Connnect by CEA
Connnect by CEA

นอกจากนี้ โครงการเว็บไซต์ Connect by CEA ยังเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop สัมมนาพัฒนาศักยภาพ และเข้าร่วมโครงการแสดงผลงานระดับประเทศที่ทาง CEA จัดขึ้นทุกปี เช่น เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week, เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week, งานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ Isan Creative Festival, โครงการพัฒนาธุรกิจและ ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล หรือ Change 2020 ซึ่งนักสร้างสรรค์ที่สนใจเข้าร่วมลงผลงาน สามารถรับชมวิดีโอแนะนำวิธีการอัปโหลดผลงานได้ที่ https://bit.ly/3oLKr22


Connnect by CEA

“CEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Connect by CEA จะเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับนักสร้างสรรค์ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปได้ พร้อมร่วมฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในระยะยาว” นายอภิสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย
Comments


bottom of page