top of page

“ICONCRAFT x Bangkok Design Week 2020” The Color of Thais – ผ้าขาวม้า: มหัศจรรย์สีสันแห่งไทย”

“ไอคอนคราฟต์” ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จัดงาน “ICONCRAFT x Bangkok Design Week 2020”

The Color of Thais ผ้าขาวม้า: มหัศจรรย์สีสันแห่งไทย”

วันที่ 1 – 9  กุมภาพันธ์ ศกนี้ ชั้น 4 ไอคอนสยาม

ไอคอนคราฟต์  เวทีแห่งแรงบันดาลใจสุดสร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทย ที่จะทำให้คุณหลงรักและภูมิใจกับสินค้าไทยร่วมสมัย ณ ชั้น 4 และชั้น 5 ไอคอนสยาม ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “ICONCRAFT x Bangkok Design Week 2020” ภายใต้แนวคิด Pha Kao Ma:The Colour of Thais เพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบของศิลปินไทย ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020 ระหว่างวันที่   1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4  ไอคอนสยามนิทรรศการ “Pha Khao Ma : The Color of Thais ผ้าข้าวม้า : มหัศจรรย์สีสันแห่งไทย”  จัดขึ้นเพื่อร่วมนำเสนอในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020 (Bangkok Design Week 2020) โดยบูรณาการมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ตลอดจนภูมิปัญญา ถ่ายทอดความงามอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านผลงานผ้าพื้นเมืองจากวัตถุดิบธรรมชาติ อันเป็นจุดเด่นที่ทำให้หัตถกรรมสิ่งทอได้รับความนิยมแพร่หลาย และกลายเป็นสินค้าที่มีผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ นิทรรศการนี้จึงแสดง “ผลงานต้นแบบ” โดยนักออกแบบชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ได้แก่  น้ำฝน ไล่ศัตรูไกล, ชลิต นาคพะวัน, ศรัณย์ เย็นปัญญา, ชัยชน สวันตรัจฉ์ และ Peter Pilgrim (ปีเตอร์ พิลกริม) ซึ่งในเวลาต่อมาจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปสู่การทอผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายต่อไป


พบกับงาน “ICONCRAFT x Bangkok Design Week 2020” ภายใต้คอนเซปต์ Pha Kao Ma:The Colour of Thais เวทีแห่งแรงบันดาลใจสุดสร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทย ที่จะทำให้คุณหลงรักและภูมิใจกับสินค้าไทยร่วมสมัยได้แล้วที่ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 และ ชั้น 5  ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com
71 views0 comments

Comments


bottom of page