top of page

SUMI TRUST ลงทุนครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากมีการประเมินเชิงลึกและผ่านทุกขั้นตอนการเจรจาแล้ว ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (SuMi Trust Bank) ประเทศญี่ปุ่น โดยมิสเตอร์คาซูยะ โอยามะ ประธานกรรมการ ได้ประกาศการตัดสินใจลงทุนมูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 335 ล้านบาท) ในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC (THE FORESTIAS by MQDC) ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของคน สัตว์ ธรรมชาติ และทุกชีวิตบนโลก อีกทั้งตัวโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางของกรุงเทพฯ ถือเป็นการลงทุนครั้งแรกกับองค์กรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มิสเตอร์มาซาย่า โนดะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ กล่าวว่า “ด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่น ทำให้องค์กรของเรามุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าและอนาคตที่รุ่งเรืองให้กับลูกค้าและสังคม เราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง เช่น การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การสร้างสังคมผู้สูงวัยและการใช้ชีวิตในเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวคิดของ เดอะ ฟอเรสเทียส์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของเรา ตลอดจนเราประทับใจปรัชญาการทำงานของ MQDC และทีมผู้บริหารอีกด้วย”


MQDC คือบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน เทรดดิ้งการค้าต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ผ่านการร่วมทุนกับบริษัทอื่น ๆ โดยนายธานินทร์ พรศิริธิเวช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน DTGO กล่าวชื่นชมถึงแนวทางการทำงานที่มีวิสัยทัศน์ของ SuMi Trust Bank ต่อการลงทุนในครั้งนี้ “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับ SuMi Trust Bank ในฐานะผู้ลงทุนในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ และภูมิใจที่แนวทางการพัฒนาโครงการของเราได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลกด้านการเงิน”


นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ประธานผู้อำนวยการ โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC กล่าวว่า “เราขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ SuMi Trust Bank มอบความไว้วางใจร่วมทำงานกับเรา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการวางผังเมืองแบบใหม่ที่สร้างแนวทางเพื่อความสมดุลของการใช้ชีวิตระหว่างคนและสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่น ๆ อย่างยั่งยืน”


ทั้งนี้ DTGO คือองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม ความยั่งยืน รวมถึงการริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม นอกจากมีการจัดสรรร้อยละ 2 ของรายได้ให้กับมูลนิธิและการทำงานภาคสังคมแล้ว DTGO ยังมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในโครงการภาคสังคมต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สวัสดิการคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้รับการยอมรับในระดับโลกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกหรือ World’s Most Ethical Companies จาก Ethisphere ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมองค์กรในสหรัฐอเมริกาถึง 5 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2566)


การลงทุนจาก SuMi Trust Bank ในครั้งนี้นับเป็นอีกความสำเร็จที่โดดเด่นของฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษในต่างประเทศ-ประเทศญี่ปุ่น บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ DTGO Japan ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2562 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นทั้งการ่วมงานด้านนวัตกรรมและการลงทุน ซึ่งรวมถึงการริเริ่มในการร่วมงานกับ SuMi Trust Bank ด้วย โดยนางศศินันท์ ออลแมนด์ ประธานผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษในต่างประเทศ และผู้อำนวยการประจำสำนักงานประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “การลงทุนของ SuMi Trust Bank ถือเป็นก้าวสำคัญของการจัดหาเงินทุนและการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์หรือ purpose-driven ที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับ SuMi Trust Bank ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างรากฐานให้แข็งแกร่งสำหรับโครงการในอนาคต เราเชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงิน เพราะยังหมายถึงความมุ่งมั่นต่อสิ่งแวดล้อม สังคมโดยรวม และทุกชีวิตบนโลกนี้ ตลอดจนทำให้เห็นว่าการทำธุรกิจสามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้อย่างไรด้วย”


เกี่ยวกับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ จำกัด (SuMi Trust Bank)

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสด์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2468 เป็นธนาคารทรัสต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 ระบุว่าธนาคารมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลประมาณ 248 ล้านล้านเยน (หรือประมาณ 2.03 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) รวมถึงทรัพย์สินภายใต้การจัดการประมาณ 127 ล้านล้านเยน (หรือประมาณ 1.04 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ SuMi Trust Bank ถือเป็นธนาคารทรัสต์แห่งเดียวในกลุ่มธนาคารประเทศญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์ในการทำงานอันโดดเด่นในแบบทรัสต์และการธนาคาร โดย SuMi Trust Bank มีผลิตภัณฑ์การให้บริการที่หลากหลายเกี่ยวกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ การจัดการและบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจทรัสตี เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญและการลงทุน นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เหล่านี้ทำให้ SuMi Trust Bank คืออันดับ 1 ในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์ ทั้งยังเป็นเจ้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำในเอเชียและเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจการบริหารสินทรัพย์อีกด้วย โดยลูกค้าของ SuMi Trust Bank มีมากมายตั้งแต่องค์กร บุคคลทั่วไป กองทุนบำเหน็จบำนาญ และสถานบันการเงิน

42 views0 comments

Комментарии


bottom of page