top of page

5 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้ Digital Press ReleasePress release ถือเป็นเครื่องมือหลักของนัก PR ที่ใช้ในการทำงาน ซึ่งการทำ Press Release เพื่อให้ลงในสื่อ Traditional กับสื่อ Digital นั้นก็มีความต่างกัน ในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะ Digital Press Release

มาดู 5 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Digital Press Release กันค่ะ

1. เพิ่มรูปภาพเพื่อแทนคำตัวหนังสือ

การที่เนื้อหามีแต่เพียงตัวหนังสือจะทำให้ขาดความน่าสนใจ การเพิ่มรูปภาพที่เกี่ยวข้องจะช่วยทำให้เนื้อหามีชีวิตชีวามากขึ้น จากที่เคยมีคำกล่าวว่า รูปหนึ่งรูปแทนตัวหนังสือนับล้านคำ การเลือกรูปที่สื่อความหมาย หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนข้อความเป็น infographic แทน ก็จะช่วยทำให้เนื้อหาดูน่าสนใจมากขึ้นเช่นกัน

2. สร้างหัวข้อให้น่าสนใจ

ในที่นี่เราไม่ได้หมายความว่าให้จั่วหัวข้อ แบบ "Click Bait" หรือการหลอกล่อให้ user คลิกมาอ่าน แต่การสร้างหัวข้อให้น่าสนใจคือ การจับใจความของเนื้อหา Press Release และสรุปเป็นประโยคสั้นๆ ว่าผู้อ่านจะได้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้

3. มี Call to Action

ในเนื้อหาควรสร้างให้มี Call to action ในเนื้อหาที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หลัก หรือ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ดีต่อผู้อ่าน ที่ง่ายต่อการติดตามยังดีต่อการทำ Back link ใน SEO อีกด้วย

4. เพิ่มรูปของคนที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา

การเพิ่มรูปของคนที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา ไม่เหมือนกับการส่งข่าวใน Press release โดยทั่วไปที่เป็นภาพข่าวคนยืนเรียงกัน แต่เป็นการเพิ่มรูปที่มีชีวิตชีวาของผู้คนที่เกี่ยวข้องในเรื่อง อาจจะเป็นรูปเดี่ยว รูปบรรยากาศในงานบนเวที (ที่เห็นหน้าชัดเจน) สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เนื้อหามีความน่าสนใจมากขึ้น

5. เปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหว (Gif) บ้าง

ในเนื้อหา Press Release บนโลกดิจิทัลถ้าจะมีเพียงแต่รูปนิ่งๆ อาจจะดึงดูดความสนใจได้บ้าง แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหว ที่มี motion บ้างจะทำให้เกิดการจดจำในเนื้อหาและดึงดูดสายตาได้มากขึ้น และทำให้ Content ไม่ดูน่าเบื่อ

ทั้งนี้การใส่ภาพในเนื้อหาของ Press release นัก PR มักจะหลงลืมสิ่งง่ายๆ ที่ควรทำคือ การเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ตรงกับรูปที่จะ upload ขึ้นไป เพราะนั่นจะเป็นการช่วยทำให้ติด SEO ได้ง่ายขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ

916 views0 comments
bottom of page