top of page

Digital PR Trend 2019ใกล้เริ่มปีใหม่ สิ่งที่นัก PR มักจะมองหาคือ Trend หรือ แนวทางในการทำงานใหม่ในปีใหม่กัน วันนี้รวบรวมเอาเทรนของ Digital PR ในปี 2019 มาฝากกันค่ะ เริ่มค้นกันที่

Authenticity remains a must

การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้าไม่ใช่สิ่งใหม่แต่อย่างใด แต่สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือ สร้างความจริงใจที่มากขึ้นว่า ทำไม หรือ เบื้องหลัง ที่มาที่ไป คืออะไร เพราะ เมื่อคุณจริงใจกับลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะ Generate content หรือสร้าง Content ให้กับแบรนด์ของคุณเอง

Shifting toward qualitative PR measurement:

เปลี่ยนจากการวัดผลเชิงปริมาณเป็นการวัดผลเชิงคุณภาพกันได้แล้ว ถ้าคุณยังคงส่งข่าวอันเดียวกับทุกเว็บไซต์ และลงในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ของเว็บ แล้วบอกตัวเองว่าได้พื้นที่ข่าวเยอะ คุณต้องหันกลับมาถามตัวเองแล้วล่ะว่า "คุณเคยเข้าเว็บแล้วกดเข้าหน้าประชาสัมพันธ์เหล่านั้นหรือไม่" ถ้าไม่คุณยังคงทำอย่างนั้นกับแบรนด์เพราะเหตุใด

Merging disciplines, emerging PR/communication opportunities

คุยกันมากขึ้นกับแผนกอื่นๆ เพื่อหาช่องทางในการทำประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ กันบ้าง แค่มีการสื่อสารกันแบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น จะยิ่งได้ Topic หรือ สามารถสร้างโอกาสสร้างเนื้อหามาทำงาน PR ได้มากยิ่งขึ้น

Video continues to be a megatrend

เนื้อหาในรูปแบบวิดีโอยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับปีหน้า เพราะสามารถเล่าเรื่องได้ง่ายกว่า แต่เราอาจจะต้องเลือกการสร้างวิดีโอให้เหมาะกับสื่อต่างๆ และช่องทางและจังหวะที่เอาไปใช้ ด้วยเช่นกัน

Reach audiences with the help of graphic design trends

ไม่ใช่เพียงแต่เนื้อหาในรูปแบบวีดีโอเท่านั้น เนื้อหารูปภาพยังคงจำเป็นต้องออกแบบการจัดวางด้วยเช่นกัน เพื่อให้สื่อความหมาย ให้ย่อยง่าย ให้เข้าใจง่าย

Get to know Generation Z:

คุณจงเริ่มพยายามเข้าใจ Generation ใหม่ๆ ให้มากขึ้น เพราะถึงแม้ว่าในตอนนี้เค้าจะยังไม่ใช่ target ของคุณ แต่ในอนาคตอันใกล้ พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้แบรนด์คุณจะอยู่หรือจะไป เนื่องจาก ในอนาคตคน Generation Z จะเป็น advocate และ big spender ของแบรนด์ของคุณเลยทีเดียว

นี่ คือ 6 Trend หลักๆ ของปีหน้าที่นัก PR จะต้องเผชิญ ตลอดปี 2019

964 views0 comments
bottom of page