Search
  • Moop ThePoom

ตัวอย่างความผิดพลาดของ Influencer

Updated: Aug 27, 2019


วันนี้ลูกเพจ DigitalPR Thailand คงได้เห็นโพสต์จาก Influencer ชื่อดังที่ทำการขอโทษกับข้อความที่เขาได้โพสต์ไปก่อนหน้านั้น ซึ่งเป็นข้อความที่ว่ากล่าวบุคคลอื่นออกแนวรุนแรง ทำให้ลูกเพจหลายท่านคล้อยตามและไปว่ากล่าวบุคคลนั้นๆ และยังลามไปถึงครอบครัวของเขาอีกด้วย

การที่นำตัวอย่างนี้มาพูดในวันนี้ เพราะเมื่อครั้งก่อนเราเพิ่งได้พูดถึง "5 เหตุผลที่ควรใช้ Influencer" ในข้อแรกที่กล่าวถึง It’s More Personal Influencer คือผู้นำทางความคิด เมื่อ influencer พูดถึงแบรนด์หรือสิ่งใดก็ตาม คนที่ติดตามเขามักจะฟังเขาและคล้อยตามเขา ถ้าเป็นไปในทางที่ดีแบรนด์หรือคนที่ถูกพูดถึงก็จะรู้สึกดี แต่ถ้าเป็นไปในทางที่เสียหายแบรนด์หรือคนที่ถูกพูดถึงก็จะรูสึกไม่ดีเช่นกัน

ทั้งนี้ นี่จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของ Influencer ที่มีสามัญสำนึกรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วรีบแก้ไข ถือว่าเป็นแบบอย่างให้ลูกเพจของเขาเห็นอีกด้วยว่าเราทำผิดเราก็ต้องขอโทษ

นอกจากที่เราจะเลือกใช้ Influencer ให้ต้องตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของเราแล้ว เราควรศึกษา Influencer คนนั้นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะศึกษาได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะ

https://www.facebook.com/ejeab/posts/7065697495493641,106 views

© 2015 by ThePoom

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon